Đây là những bài giảng trực tuyến được thực hiện nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy mùa nghỉ dịch COVID.

Đạo diễn, quay và dựng phim: thầy Huỳnh Phúc Linh (upload tại ZOOM CỘNG Channel)

Hiện tại đã thực hiện được 13 bài giảng trực tuyến video clip của quí Thầy Cô ở 2 đơn vị:

  • Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: 10 bài (Vật Lý; Sinh học, Địa)
  • Trường THPT Vĩnh Long: 03 bài ( Hóa, Sử)

Sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới

****

Sinh 10 – Nâng cao | Bài 43: Cấu trúc các loại virus.

Giáo viên giảng dạy: Cô Trần Thị Diệu

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Vật Lý 11 | Khúc xạ ánh sáng – Phản xạ toàn phần

Giáo viên giảng dạy: Cô Đỗ Thị Vân Nhi

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Sinh 11 – Chủ đề: Sinh sản ở động vật

Giáo viên giảng dạy: Cô Huỳnh Thị Nhung

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Vật Lý 10 | Động năng – Thế Năng – Định luật bảo toàn cơ năng (tiết 1)

Giáo viên giảng dạy: Cô Tăng Mỹ Linh

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Sinh 12 | Chủ đề: Cơ thể và Môi trường

Giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Kim Phước

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Vật Lý | Bài tập về các định luật bảo toàn

Giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Hồng Yến

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Địa Lý 11 | Bài 9: Nhật Bản ( tiết 1 )

Giáo viên giảng dạy: Cô Phan Thị Dung Em

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Vật Lý 11 | Lăng kính

Giáo viên giảng dạy: Cô Đỗ Thị Vân Nhi

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Vật Lý 12 | Bài 36: Năng lượng liên kết hạt nhân – Phản ứng hạt nhân

Giáo viên giảng dạy: Thầy Lê Trung Nhân

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Vật Lý | bài 44: Thuyết động học phân tử – Chất khí – Cấu tạo chất

Giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Hồng Yến

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – tỉnh Vĩnh Long

 

Hóa 10 | Lưu Huỳnh và hợp chất của Lưu Huỳnh

Giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Bé Năm

Trường THPT Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long

 

Sử 10 | Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Yến Xuân

Trường THPT Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long

 

Sử 10 | Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX)

Giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Yến Xuân

Trường THPT Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long