Thời khóa biểu – Tuần 31 – áp dụng từ ngày 19/4 – 24/4/2021

Lịch kiểm tra tuần 31:

  • Thứ 2: kiểm tra Nghề
  • Thứ 3: Kiểm tra  Anh Văn 15 phút
  • Thứ 4: Kiểm tra 15 phút: Tin học, Toán ( Đại số), Sinh.
  • Thứ 7: kiểm tra Ngữ văn

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *