Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Theo công văn số Số: 2010 /SGDĐT-TTr, Vĩnh Long, ngày 01 tháng 9 năm 2021, phát động về việc Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” với đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả cán bộ, công chức, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động trong toàn ngành giáo dục.

Thời gian tham gia cuộc thi: Từ ngày 05/9/2021 đến ngày 14/10/2021.

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng:

  • Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao
    nhất vào Vòng chung kết.
  • Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải thưởng

Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện).
– Trao giải và tổng kết cuộc thi: Tháng 12/2021.
– Địa điểm tổ chức trao giải sẽ được Ban tổ chức thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nhận bài
Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Các tài liệu tham khảo: liên hệ GVCN để nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *