Nội dung sinh hoạt tuần 9 (từ 1/11 – 6/11/2021)

  • Các chi đoàn 11, 12 chuẩn bị nhân sự để tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021 – 2022. Ngay khi học tập trung trở lại sẽ được hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn.
  • Vận động học sinh các lớp tích cực tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Thông tin chi tiết tôi đã gởi cho BTCĐ các lớp. Còn tuần thi cuối, kính nhờ GVCN nhắc nhở học sinh lớp mình tích cực tham gia..
  • Đoàn Trường đã thông báo đến BTCĐ công văn v/v hướng dẫn và gia hạn nộp bài tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021. Kính nhờ GVCN nhắc học sinh lớp mình nếu có tham gia lưu ý để thực hiện cho đúng.
  • Tuần qua, Đoàn Trường đã hoàn thành việc nộp thông tin đoàn viên về Thành Đoàn phục vụ đợt kiểm tra cuối năm của Tỉnh Đoàn.
  • Thông qua việc vận động quyên góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của học sinh, cựu học sinh, Đoàn Trường đã nhận được 01 bộ SGK 10NC, 01 bộ SGK 11NC, 02 bộ SGK 12NC, 01 bộ SGK 11 Chuyên Lý, 01 bộ SGK 12 Chuyên Lý và sách tham khảo chuyên Lý của các em Nguyễn Thành Phát, Phạm Tấn Phát, Mai Cát Nhã, Lê Nguyễn Như Quỳnh. Hiện tại,  Đoàn Trường đã tặng bộ sách 10NC, 1 bộ sách 11 Chuyên Lý. Kính nhờ GVCN thông báo cho học sinh lớp mình, nếu có cần những bộ sách còn lại thì liên hệ với Đoàn Trường để nhận.
  • Tuần qua, Đoàn Trường đã gởi cho BTCĐ các lớp Cv số 4610 của Bộ V/v tổ chức hưởng ứng Cuộc thị trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”. Do CV nhận được muộn, còn ít thời gian thi nên kính nhờ GVCN nhắc nhở học sinh lớp mình tích cực tham gia.
  • Tuần qua, Đoàn Trường cũng đã gởi cho BTCĐ các lớp Cv số 2465 của Sở V/v hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.
  • Đoàn Trường cũng đã gởi cho BTCĐ các lớp Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *