Năm học 2020 – 2021, tập thể lớp 11LHT có 33 thành viên, giảm 2 thành viên so với năm lớp 10. Đây là một lớp ghép từ 3 lớp chuyên khác nhau, với 33 thành viên (17 nam sinh, 16 nữ sinh), trong đó có 24 học sinh là Đoàn viên TNCSHCM.

  • Nhóm chuyên Lý: có 14 học sinh (có 4 nữ)
  • Nhóm chuyên Hóa: có 14 học sinh (có 10 nữ)
  • Nhóm chuyên Tin: có 5 học sinh (có 2 nữ)

Danh sách ban cán sự

lớp 11LHT năm học 2020 – 2021

STT Họ và tên Giới tính Môn chuyên Nhiệm vụ
1 Nguyễn Nhật Anh Nữ Tin học Lớp trưởng
2 Trần Nguyễn Mỹ Tiên Nữ Hóa học Bí thư chi đoàn
3 Nguyễn Duy Khánh Nam Vật Lý Phó học tập
4 Phan Thị Mai Phương Nữ Tin học Phó trật tự
5 Võ Tiến Đạt Nam Hóa học Phó lao động
6 Trần Minh Tân Nam Vật Lý Phó bí thư
7 Tào Nguyễn Đăng Khoa Nam Hóa học Ủy viên chi đoàn
8 Nguyễn Quốc Diễn Nam Vật Lý Phó văn thể mỹ
9 Phạm Đinh Gia Khiêm Nam Vật Lý Thủ quỹ
10 Cao Võ Bảo Châu Nữ Hóa học Sao đỏ
11 Nguyễn Phúc Ngọc Hân Nữ Hóa học Sao đỏ
12 Nguyễn Tiến Dũng Nam Hóa học Tổ trưởng tổ 1
13 Huỳnh Phan Uyên Anh Nữ Hóa học Tổ trưởng tổ 2
14 Lê Bích Phượng Nữ Hóa học Tổ trưởng tổ 3
15 Lê Minh Thế Nam Tin học Tổ trưởng tổ 4

Trong năm học 2019 – 2020, lớp có 14/33 học sinh đạt HSG cuối năm, còn lại là học sinh Khá. 13 học sinh (có 7 nữ)  đã đạt được học bổng HSG cuối năm học. Hạnh kiểm cuối năm cả lớp đều được xếp loại Tốt.

Tập thể lớp cùng GVCN trong chuyến về nguồn ở khu di tích tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt