Lịch trực nhật tuần 3 (từ 21/9 đến 26/9/2020): Tổ 3

Đây là bảng phân công trực nhật của tổ 3 trong tuần 3 (từ 21/9 đến 26/9/2020)

Định kì hết tiết 5 buổi sáng thứ 4 (chỉ có tổ Trực nhật) và thứ 7 (cả lớp) hàng tuần sẽ có tổng vệ sinh định kì. Nên các con sẽ về trễ 10p so với qui định.

Đây là qui định vệ sinh của riêng tập thể lớp 11LHT với Chủ nhiệm nhằm đảm bảo các con có ý thức vệ sinh sạch sẽ môi trường học tập và đoàn kết, yêu thương nhau sau mỗi lần cùng chung tay vệ sinh lớp.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *