Kế hoạch họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2021-2022

Theo kế hoạch số 191/KH-NBK, ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc Kế hoạch họp Cha Mẹ học sinh đầu năm học 2021-2022 dự kiến thời gian họp giữa GVCN lớp với Cha Mẹ học sinh của lớp diễn ra vào ngày 19/9/2021 với hình thức họp trực tuyến.

Cũng theo kế hoạch trên, thì GVCN sẽ báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của lớp, của đơn vị. Công khai thu chi Hội Cha Mẹ nhà trường trong năm học 2020-2021, cũng như những khoản dự chi, dự thu hộ đầu năm trong năm học 2021-2022. Đồng thời giới thiệu các Trưởng, phó ban đại diện của lớp về nhà trường.

Theo tinh thần trên, GVCN lớp 12LHT sẽ tổ chức phiên họp trực tuyến với PHHS vào thời gian cụ thể sau:

  • Ngày họp: Chủ nhật, ngày 19/9/2021
  • Thời gian bắt đầu lúc 8h00.
  • Thời gian kết thúc: lúc 9h00 (dự kiến)
  • Hình thức họp: trực tuyến

Mỗi học sinh của lớp 12LHT có trách nhiệm hỗ trợ phụ huynh dự họp, cách sử dụng, và hỗ trợ về CNTT khác (nếu có) để cuộc họp đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian của tất cả Phụ huynh mà nội dung cuộc họp được đầy đủ, chính xác.

Chi tiết các công văn đính kèm của nhà trường (vui lòng nhấn chọn vào các công văn để xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *