Xin kính chào quí Phụ huynh học sinh lớp 11 LHT năm học 2020 – 2021 của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long.

Đây là trang thông tin nội bộ do GVCN thiết kế và xây dựng nhằm mục đích thông tin các hoạt động của lớp 11 LHT đến với quí Phụ huynh một cách nhanh nhất, chính xác và chính thức.

Rất mong được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình cùa quí Phụ huynh dành cho lớp, cũng như các con học sinh của lớp 11 LHT.

Mọi đóng góp về hình thức trang thông tin, chuyên mục, nội dung… quí Phụ huynh vui lòng liên hệ với thông tin sau:

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 LHT

Th.S Huỳnh Phúc Linh

Số điện thoại: 0919.283.104

Email: [email protected]

 

GÓP Ý/THẮC MẮC CÙNG GVCN