Xin kính chào quí Phụ huynh học sinh lớp 11LHT trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long.

Đây là trang thông tin nội bộ các hoạt động của lớp với quí Phụ huynh một cách nhanh nhất, chính xác và chính thức.

Rất mong được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình cùa quí Phụ huynh dành cho lớp 11LHT.

Mọi đóng góp về hình thức trang thông tin, chuyên mục, nội dung… quí Phụ huynh vui lòng liên hệ với thông tin sau:

GVCN: thầy Huỳnh Phúc Linh – 0919.283.104

Hộp thư liên lạc: [email protected]

Trân trọng !