Danh Sách Bài Kiểm Tra/Luyện Tập

Nội dung Môn Khối Thời gian
[Địa Lý 12]: Bài 2-Phạm vi lãnh thổ Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Địa Lý 12]: B11-12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Địa Lý 12]: Bài 15 -Bảo vệ môi trường Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Địa Lý 12]: Bài 14-Sử dụng và bảo vệ tài nguyên Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Nghề PT]: Ôn tập nghề Tin học Nghề PT 11 45 phút
[Nghề PT}: Ôn tập nghề Điện Nghề PT 11 45 phút
[Sinh học 11]: Ôn tập chương 4 Môn Sinh Học 11 45 phút
[Tin 11]: Bài ôn tập cuối kì II Môn Tin học 11 45 phút
[Sinh học 11]: Ôn tập chương 3 Môn Sinh Học 11 45 phút
[Vật Lý 11]: Ôn tập phần Mắt - Dụng cụ quang Môn Vật Lý 11 45 phút
[Hóa học 11]: Ôn tập cuối kì II Môn Hóa 11 45 phút
[Công nghệ 11]: Ôn tập cuối kì II Môn Công nghệ 11 45 phút
[Địa Lý 12]: Bài 6-7 Đất nước nhiều đồi núi Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Địa Lý 12]: Bài 8 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng biển Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Địa Lý 12]: Bài 9-10 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm Môn Địa Lý 12 Không giới hạn
[Lịch sử 11]: Ôn tập cuối kì II - Chiến tranh TG2 Môn Lịch sử 11 Không giới hạn
[Lịch sử 11]: Ôn tập cuối kì II - Các nước châu Á Môn Lịch sử 11 Không giới hạn
[Lịch sử 12]: Lịch sử VN (1954-2000) Môn Lịch sử 12 Không giới hạn
[Lịch sử 12]: Bài 26 - Bài 27 Môn Lịch sử 12 Không giới hạn
[Lịch sử 11]: Ôn tập cuối kì II - VN từ 1858 Môn Lịch sử 11 Không giới hạn
[Lịch sử 11]: Ôn tập cuối kì II - VN đầu TK XIX Môn Lịch sử 11 Không giới hạn
[Lịch sử 12]: Bài 23-Bài 24-Bài 25 Môn Lịch sử 12 Không giới hạn
[Lịch sử 12]: Bài 20-Bài 21-Bài 22 Môn Lịch sử 12 Không giới hạn
[Lịch sử 12]: Bài 17-Bài 18-Bài 19 Môn Lịch sử 12 Không giới hạn
[Anh Văn 11]: Part 3 - HKII Môn Anh Văn 11 Không giới hạn
[Anh Văn 11]: Part 2 - HKII Môn Anh Văn 11 Không giới hạn
[Anh Văn 11]: Part 1 - HKII Môn Anh Văn 11 Không giới hạn
[Lịch sử 12]: Bài 16- Việt Nam 1939-1945 Môn Lịch sử 12 Không giới hạn
[Địa Lý 11]: Liên bang Nga - Nhật Bản Môn Địa Lý 11 Không giới hạn
[Địa Lý 11]: Trung Quốc Môn Địa Lý 11 Không giới hạn
[Địa Lý 11]: KHU VỰCĐÔNG NAM Á Môn Địa Lý 11 Không giới hạn