Công khai tài chính cuối năm học 2020-2021

Trưa ngày 22/5/2021, Ban đại diện lớp đã kiểm tra và quyết toán cũng như tổng kết tài chính lớp cuối năm.

Thành phần:

  • Ông Nguyễn Phước Lợi – trưởng ban đại diện
  • Bà Phan Dư Phương An – phó ban đại diện
  • Bà Phan Kim Hoàn – thủ quỹ

Đến thời điểm ngày 22/1/2021 (thời điểm sơ kết tài chính ở HK 1) thì số tiền quỹ lớp còn 19.291.000 đồng (Mười chính triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Đến ngày 22/5/2021 tổng kết tài chính quỹ lớp ở cuối năm học thì số tiền quỹ lớp còn lại là: 11.362.000 đồng (Mười một triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Chi tiết các khoản chi sau ngày 22/1/2021 gồm:

Sau khi chia đều từ số tiền quỹ còn tồn thì mỗi HS sẽ có 355.063 đồng (Ba trăm năm mươi lăm ngàn lẻ sáu mươi ba nghìn đồng).

Theo Ông Nguyễn Phước Lợi – Trưởng ban đại diện lớp, số tiền này sẽ bàn giao cho quỹ lớp năm học 2021-2022.

Quí phụ huynh có thể xem bảng kê chi tiết:

(nguồn cung cấp: Ban đại diện lớp)

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *